Onomastic mentions about the first “protected areas” in the Romanian space

Authors

  • Ionel Boamfă Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Department of Geography, Romania

Keywords:

onomastics, protected areas, Romanian space, Braniște, Cerbar

Abstract

The article aims to highlight the distribution in the Romanian space of the first "protected areas", attested in the Middle Ages. These mentions are toponymic highlighted by names derived from the word, with Slavic origin Braniște, which meant the place where the cutting of the forest is forbidden. These measures adopted both by the prince and by boyars and monasteries, had the role and purpose of preserving the hunting ground. Such names are frequent to the south and east of the Carpathians, in the medieval states of Wallachia and Moldavia, but appear both in southern and northern Transylvania and south of the Danube in the Serbian area of Timoc (that is inhabited by Romanians). In support of such measures are also the onomastic attestations derived from the word cerbar = worker responsible for caring for stag, highlighted both by anthroponyms and by toponyms. The collected data has been extracted both from medieval collections and from topographical maps  made since the late 18th century.

DOI: http://dx.doi.org/10.15551/lsgdc.v46i2.03

References

ARBORE Z. (1904), Dicționarul geografic al Basarabiei, Atelierele Grafice SOCEC&Co., București;

BĂLAN T. (1933-1941), Documente bucovinene, vol. I-VI (1507-1883), vol. I (1507-1653), vol. II (1519-1662), vol. III (1573-1720), vol. IV (1720-1745), vol. V (1745-1760), vol. VI (1760-1883), Cernăuți (vol. I-V), București (vol. VI);

BOAMFA I. (1996), Reflectarea realităților geografice în toponimia Țării Făgărașului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași;

BOAMFĂ I. (2004), Aspecte din domeniul geografiei umane reflectate în onomastica Ţinutului Secuilor/Aspects from the Domain of Geography reflected in the onomatology of the szeklers country, în Forum Geografic. Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului, nr. 3/2004, Editura Universitaria, Craiova, p. 135-143

BURAC C. (2002), Ținuturile Moldovei până la mijlocul secolului al XVIII-lea, Editura Academica, București;

FENYES ELEK (1836), Magyar orszaágnak, 's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben, 2. Kötet, Pesten

FRUNZESCU D. (1872), Dicționar topografic și statistic al României, Tipografia Statului, București;

GALL ERWIN, LACZKO NANDOR, Doboka kora középkori hamvasztásos temetőjéről. néhány gondolat a Kis-Szamos völgye 7–9. (10.?) századi településterületéről, în Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, 2013, Új sorozat VIII. (XVIII.) kötet Megtekintés/Megnyitás, 2013, Cluj/Kolozsvar, p. 53-90, http://eda.eme.ro/bitstream/handle/10598/28703/EME_DOLG2013_GallErwin-LaczkoNandor.pdf?sequence=1, 11 octombrie 2017

GRIGOROVITZA EM. (1908), Dicționarul geografic al Bucovinei, Atelierele Grafice SOCEC&Co., București;

LAHOVARI G. I., BRATIANU C. I., TOCILESCU GR. G. (1898-1902), Marele Dicționar Geografic al României, Stab. Grafic J. V. SOCECŬ, București;

PACLIȘANU ZENOVIE, Vechile mânăstiri românești din Ardeal, în Cultura creștină, anul VIII, aprilie 1919, nr. 7-8, Blaj, p. 163

STEFANELLI T. V. (1915), Documente din vechiul ocol al Câmpulungului Moldovenesc, București/Viena/Lipsca;

STOICESCU N. (1970), Bibliografia localităților și monumentelor feudale din România. I. Țara Românească, vol. 1-2, Mitropolia Olteniei, Craiova;

STOICESCU N. (1974), Repertoriul bibliografic al localităților și monumentelor medievale din Moldova, Direcția Patrimoniului Cultural Național. Biblioteca Monumentelor Istorice din România, București;

UNGUREANU A., BOAMFA I. (2006), Toponomastică, Editura SEDCOM LIBRIS, Iași;

* * * (1925), Anuarul SOCEC al României Mari, vol. I-II, Editura SOCEC & Co., Soc. Anon., București;

* * * (1923), Dicționarul statistic al Basarabiei, Tiparul Societății Anonime „Glasul Țării”, Chișinău;

* * * (1951-1956), Documente privind istoria României. A. Moldova (1384-1620), Editura Academiei, București;

* * * (1990), Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacurile XIV-XVII (1384-1620). Indicele numelor de locuri, Editura Academiei, București;

* * * (1995), Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacurile XIV-XVII (1384-1620). Indicele numelor de persoane, Editura Academiei, București;

* * * (1951-1954), Documente privind istoria României. B. Țara Românească (1247-1625), Editura Academiei, București;

* * * (1956), Documente privind istoria României. B. Țara Românească. Veacurile XIII-XVI. Indicele numelor de locuri, Editura Academiei, București;

* * * (1960), Documente privind istoria României. B. Țara Românească. Veacul XVII (1601-1625). Indicele numelor de locuri, Editura Academiei, București;

* * * (1951-1954), Documente privind istoria României. C. Transilvania (1075-1350), Editura Academiei, București;

* * * (1878-1938), Documente privitoare la istoria Românilor, vol I-XIX, (1518-1812), București-Cernăuți;

* * * (1975-2006), Documenta Romaniae Historica. A. Moldova (1384-1646), vol. I-XXVIII, Editura Academiei, București;

* * * (1965-2006), Documenta Romaniae Historica. B. Țara Românească (1247-1655), vol. I-XL, Editura Academiei, București;

* * * (1977-2014), Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania (1351-1385), vol. X-XVI, Editura Academiei, București;

* * * (1977), Documenta Romaniae Historica. D. Relații între Țările Române (1222-1456), vol. I, Editura Academiei, București;

* * * (1888-1916), Harta topografică austriacă, ediția 1886-1916, scara 1:200000, Wien;

* * * (1893-1986), Hărțile topografice românești, edițiile 1893, 1917-1944, 1963-1973, 1996, București;

* * * (1975), Moldova în epoca feudalismului, vol. VII, părțile I-II, Editura Știința, Chișinău;

Downloads

Published

2018-11-05

Issue

Section

Articles