Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 37, No 1 (2014): Lucrarile Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir" A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PATTERNS OF LAND USE IN THE EUROPEAN CITIES Abstract   PGSDC_No_37_p_211.PDF
Alexandra Sandu
 
Vol 42, No 1 (2016): Lucrarile Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir" A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES PROJECTS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES AND TURKEY Abstract   PDCGS NO 42 P 081
Evinç Torlak, Onur Kulaç
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 21-22, 2002 A formulation in probabilistic terms of the climatic anomalies anticipated by the seasonal operational meteorogical forecast Details   PGSDC_No_21-22_p_197.pdf
Corneliu Pop, Mariana Baciu, Ancuţa
 
Vol 37, No 1 (2014): Lucrarile Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir" A PRELIMINARY ANALYSIS OF AGRICULTURE IN WESTERN MOLDAVIA Abstract   PGSDC_No_37_p_113.PDF
Simona Maria Cuciureanu, Corneliu Iatu, Ionut Onose
 
Vol 44, No 1 (2017): Les Actes du Colloque Dimitrie Cantemir (francais) Á PROPOS DE L’OUVRAGE « LE VIVANT EN VILLE, NOUVELLES EMERGENCES : RECHERCHES ET PUBLICATION DE SYNTHÈSE » Abstract   PDF
Irina Rotaru, Bernard Lensel
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 31, 2011 Active landslides in Tutova catchment (Eastern Romania) Details   PGSDC_No_31_p_071.pdf
Iulian Cătălin Stângă
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 6, 1986 Activitatea cartografică a lui George Vâlsan Details   PGSDC_No_6_p_209.pdf
Victor Sficlea
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 9, 1990 Activitatea cartografică a lui Gheorghe Asachi Details   PGSDC_No_9_p_459.pdf
Victor Sficlea
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 2, 1982 Activitatea geografică a lui Grigore Cobălcescu Details   PGSDC_No_2_p_001.pdf
Ioan Donisă
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 6, 1986 Activitatea geologică a lui Mihai David Details   PGSDC_No_6_p_005.pdf
Liviu Ionesi
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 27, 2007 Advanced and classical methods of data homogenization. Application for monthly precipitation sums Details   PGSDC_No_27_p_129.pdf
Bogdan David, Ionel Haidu
 
Vol 40, No 1 (2015): Lucrarile Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir" AIR TEMPERATURE ANOMALIES BETWEEN THE RIVERS SIRET AND PRUT IN ROMANIA Abstract   PDCGS NO 40 P 047
Pavel Ichim, Liviu Apostol, Lucian Sfîcă, Adriana Lucia Kadhim-Abid
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 11-12, 1995 Albii minore şi profile longitudinale de văi în bazinului inferior al Jijioarei Details   PGSDC_No_11-12_p_009.pdf
Marcel Vârlan, Mihai Apetrei
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 5, 1985 Alcatuirea si evolutia geologica a judetului Iasi Details   PGSDC_No_5_p_033.pdf
Liviu Ionesi
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 28, 2008 Alexandru cel Bun Boulevard, A functional / Non-functional Social – Economic Space Details   PGSDC_No_28_p_179.pdf
Sergiu Pleşcan, Dumitriţa-Mesalina Boghinciuc, Elena
 
Vol 43, No 2 (2016): Les Actes du Colloque "Dimitrie Cantemir" (français) ALGER FACE AU RISQUE INDUSTRIEL Abstract   PDCGS NO 43 P 159 (Français)
Abdelmadjid Bouder, Tarik Chella, Azzeddine Madani
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 8, 1988 Alunecările de teren din bazinele râurilor Pângătaţi şi Oanţu (Carpaţii Orientali) Details   PGSDC_No_8_p_045.pdf
Nicolae Rădoane
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 8, 1988 Amenajarea complexă a bazinului hidrografic Siret. Implicaţii de geomorfologie aplicată Details   PGSDC_No_8_p_305.pdf
Petru Olariu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 6, 1986 Amintiri despre profesorul Mihai David Details   PGSDC_No_6_p_061.pdf
Iancu Maxim
 
Vol 45, No 2 (2017): Lucrarile Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir" AN AGRICULTURAL SOIL BETWEEN TILLAGE AND PASTURE Abstract   PDF
Daniela Raducu, Rodica Lazar, Monica Dumitrascu, Alexandrina Manea, Alina Eftene
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 29, 2009 An alternative in modeling urban development Details   PGSDC_No_29_p_133.pdf
Dumitru Letos
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 28, 2008 An Analysis of the Correlation between the Monthly Precipitation Sums of Three Romanian Stations and the EATL/WRUS Teleconnection Index with the Aid of Wavelets Details   PGSDC_No_28_p_085.pdf
Bogdan David
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 30, 2010 An Analysis of the Touristic Conduct in Galaţi, reported to the Level of the Population Groups Details   PGSDC_No_30_p_141.pdf
Delia Angelica
 
Vol 39, No 1 (2015): Lucrarile Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir" AN UNUSUAL ICE JAM ON BISTRICIOARA RIVER IN THE WINTER OF 2013 – 2014 Abstract   PDCGS NO 39 P 033
Claudiu Găman
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 19-20 2001 Analisse diacronique de quelques unites paysagere du Plateau de Suceava Details   PGSDC_No_19-20_p_195.pdf
Simona Niculescu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 19-20 2001 Analiza geografică a localităţilor rurale cu funcţie de loc central din regiunea de dezvoltare Sud-Vest Details   PGSDC_No_19-20_p_303.pdf
Amalia Vîrdol, Alina Borcoş
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 3, 1983 Analiza geografică a unei hărţi vechi a Bucovinei Details   PGSDC_No_3_p_121.pdf  
Ioan Iosep, Maria Lucaci
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 21-22, 2002 Analiza granulometrică şi petrografică a faciesului de albie al râului Suceava Details   PGSDC_No_21-22_p_009.pdf
Maria Rădoane, Nicolae Rădoane,
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 11-12, 1995 Analiza logico-filozofică a teoriei factorilor pedogenetici Details   PGSDC_No_11-12_p_289.pdf
Grigore Stasiev
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 23-24, 2003 Analiza morfometrică a bazinului hidrografic Başeu Details   PGSDC_No_23-24_p_049.pdf
Secu Cristian
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 3, 1983 Analiza morfometrică ca metodă de evaluare a tendinţelor în dinamica unor formaţiuni torenţiale de pe versantul drept al văii Trotuş (zona Copăceni) Details   PGSDC_No_3_p_015.pdf
Ioniţă Ichim, Maria Rădoane
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 21-22, 2002 Analiza şi modelare în organizarea spaţiului geografic al axei Bucureşti-Giurgiu Details   PGSDC_No_21-22_p_377.pdf
Nicolae Ilinca
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 3, 1983 Analiza unor indici de calitate a apei râurilor dintre Siret şi Prut Details   PGSDC_No_3_p_065.pdf
Maria Pantazică, Maria Schram
 
Vol 36, No 1 (2013): Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir” ANALYSIS OF SNOW-DRIFTING VULNERABILITY. APPLICATION TO BOTOŞANI COUNTY Abstract   PGSDC_No_36_p_43
Lucian Sfaca, Adrian Andrei, Florentina Baracianu, Stefana Cojocaru, Andrei Enea, Oana Elena Hapciuc, Mariana Iosub, Pavel Ichim
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 23-24, 2003 Andosolurile Munţilor Bârgăului în noul Sistem Român de Taxonomie a Solurilor Details   PGSDC_No_23-24_p_077.pdf
Eugen Rusu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 9, 1990 Anomalii ale temperaturii aerului pe teritoriul Moldovei Details   PGSDC_No_9_p_101.pdf
Liviu Apostol
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 19-20 2001 Antecedenţă şi captare în Subcarpaţii Olteniei Details   PGSDC_No_19-20_p_009.pdf
Nicolae Popescu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 4, 1984 Apele subterane captive din valea Chinejei şi a Prutului inferior Details   PGSDC_No_4_p_095.pdf
Grigore-Sorin Ciobotaru
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 6, 1986 Aportul lui Mihai David la cunoaşterea geomorfologică a podişurilor României Details   PGSDC_No_6_p_029.pdf
Vasile Băcăuanu, Constantin Martiniuc
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 32, 2011 ARCELOR MITTAL'S industrial waste management Details   PGSDC_No_32_p_109.pdf
Delia Angelica, Marius Putanu
 
Vol 45, No 2 (2017): Lucrarile Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir" ARE THE BEARERS OF CARP NAME THE DESCENDANTS OF THE ANCIENT TRIBE OF THE CARPI? Abstract   PDF
Ionel Boamfa
 
Vol 41, No 1 (2016): Lucrarile Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir" ARE THE PRESENT ENVIRONMENTAL NARRATIVES AN EFFICIENT TRIGGER FOR ENVIRONMENTAL ACTIONS? Abstract   PDCGS NO 41 P 071
Valentina Mariana Mănoiu, Madani Azzedine, Alexandru-Ioan Crăciun
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 1, 1981 Article template model Details   Untitled
Mihai Bulai
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 15-16, 1998 Aşezări rurale evoluate din Moldova – premisă a completării reţelei urbane regionale Details   PGSDC_No_15-16_p_183.pdf
George Ţurcănaşu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 1, 1981 Aşezări şi condiţii naturale în Ţara Făgăraşului Details   PGSDC_No_1_p_065.pdf
Petru Urdea
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 13-14, 1997 Aşezările omeneşti din Moldova reprezentate pe „Harta Rusă” din 1828 Details   PGSDC_No_13-14_p_161.pdf
Vasile Băican
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 11-12, 1995 Aşezările omeneşti din partea de vest a Moldovei în perioada anilor 1773-1790 Details   PGSDC_No_11-12_p_199.pdf
Vasile Băican
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 7, 1987 Aspecte actuale ale organizării spaţiului geografic în Dealul Mare-Hârlău Details   PGSDC_No_7_p_193.pdf
Irina Ungureanu, Vasile Nimigeanu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 13-14, 1997 Aspecte ale degradării antropice a vegetaţiei din perimetrul Pătârlagele-Buzău Details   PGSDC_No_13-14_p_141.pdf
Cristina Muică, Sorin Geacu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 7, 1987 Aspecte ale distribuţiei cantităţilor de precipitaţii pe flancul extern al Carpaţilor Orientali Details   PGSDC_No_7_p_065.pdf
Liviu Apostol, Ion Pîrvulescu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 8, 1988 Aspecte ale evoluţiei paleogeografice a părţii vest a Carpaţilor Meridionali Details   PGSDC_No_8_p_001.pdf
Petru Urdea
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 9, 1990 Aspecte ale evoluţiei reliefului în Comuna Bârnova şi împrejurimile sale Details   PGSDC_No_9_p_069.pdf
Irina Ungureanu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 23-24, 2003 Aspecte ale foehnizării aerului în estul României Details   PGSDC_No_23-24_p_145.pdf
Elena Erhan
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 9, 1990 Aspecte ale morfodinamicii actuale a şesului şi versanţilor limitrofi din sectorul inferior al văii Jijiei Details   PGSDC_No_9_p_029.pdf
Ion Bojoi, Marcel Vârlan, Mihai
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 21-22, 2002 Aspecte ale poluării mediului în arealele cu industrie petrolieră şi petrochimică din judeţul Bacău Details   PGSDC_No_21-22_p_229.pdf
Nicoleta Ionac, Sterie Ciulache
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 13-14, 1997 Aspecte ale unor viituri excepţionale produse în ultimii ani în aria pericarpatică orientală Details   PGSDC_No_13-14_p_123.pdf
Petru Olariu, Maria Nour
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 17-18, 1998 Aspecte biogeografice ale avifaunei din bazinul Başeului (judeţul Botoşani) Details   PGSDC_No_17-18_p_107.pdf
Ion Dănilă, Cristian Vasilică Secu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 25, 2005 Aspecte de geografie medicală în judeţul Iaşi Details   PGSDC_No_25_p_367.pdf
Elena Teodoreanu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 21-22, 2002 Aspecte dinamico-structurale şi spaţiale privind populaţia municipiului Iaşi în perioada postbelică Details   PGSDC_No_21-22_p_289.pdf
Vasile Nimigeanu, Raluca Ioana Şerban
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 17-18, 1998 Aspecte fizico-chimice cu implicaţii pedogenetice ale andosolurilor şi solurilor andice din Munţii Oaş-Igniş Details   PGSDC_No_17-18_p_137.pdf
Carmen Donisă, Constantin Rusu,
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 21-22, 2002 Aspecte fizico-geografice ale teritoriului Parcului Forestier Vânători-Neamţ Details   PGSDC_No_21-22_p_079.pdf
Constantin Rusu, Mihai Brânzilă,
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 4, 1984 Aspecte geografice privind agricultura din zona suburbană a oraşului Bacău Details   PGSDC_No_4_p_181.pdf
Iulia Văcăraşu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 3, 1983 Aspecte geografice privind evoluţia demografico-teritorială şi dezvoltarea industrială a municipiului Zalău Details   PGSDC_No_3_p_203.pdf
Gheorghe Iacob
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 7, 1987 Aspecte geografice privind evoluţia structurii populaţiei oraşului Vaslui Details   PGSDC_No_7_p_175.pdf
Iulia Vacaraşu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 15-16, 1998 Aspecte geografice privind populaţia judeţelor din partea de est a ţării (Moldova) Details   PGSDC_No_15-16_p_143.pdf
Vasile Nimigeanu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 11-12, 1995 Aspecte geografice privind utilizarea teritoriului în zona Munţilor Hăşmaş Details   PGSDC_No_11-12_p_253.pdf
Iulia Văcăraşu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 23-24, 2003 Aspecte geografice reflectate în onomastica Masivului Ceahlău Details   PGSDC_No_23-24_p_327.pdf
Ionel Boamfă
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 2, 1982 Aspecte geomorfologice şi geologice în regiunea dintre Trotuş-Siret şi Râmnicu Sărat Details   PGSDC_No_2_p_009.pdf
Teodor Brandabur
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 6, 1986 Aspecte metodologice privind ierarhizarea prin metode constitutive a aşezărilor rurale din România Details   PGSDC_No_6_p_183.pdf
Vasile Nimigeanu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 17-18, 1998 Aspecte paleogeografice ale contactului dintre Orogenul Carpatic şi Platforma Moldovenescă între Valea Sucevei şi Valea Moldovei Details   PGSDC_No_17-18_p_095.pdf
Paula Cristina Condurache
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 7, 1987 Aspecte privind individualizarea funcţiilor geografice ale Culoarului transversal al văii montane a Moldovei Details   PGSDC_No_7_p_215.pdf
Ion Bojoi
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 25, 2005 Aspecte privind migraţia internaţională a populaţiei rurale din localităţile de pe Valea Moldovei montane Details   PGSDC_No_25_p_271.pdf
Despina Vasilcu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 10, 1992 Aspecte privind nebulozitatea în Masivul Rarău Details   PGSDC_No_10_p_047.pdf
Liviu Apostol, Constantin Rusu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 9, 1990 Aspecte privind temperatura aerului în Masivul Rarău Details   PGSDC_No_9_p_119.pdf
Liviu Apostol, Constantin Rusu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 4, 1984 Aspecte teoretice şi practice ale studiului dinamicii mediului înconjurător Details   PGSDC_No_4_p_001.pdf
Irina Ungureanu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 26, 2006 Aspects Looking the Water Feeding Systems overview of the Towns from the Mures Geographical Passage between Reghin and the Confluence with Aries River Details   PGSDC_No_26_p_153.pdf
Hadrian-V. Conţiu
 
Vol 37, No 1 (2014): Lucrarile Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir" ASPECTS OF THE INFLUENCE OF THE ECONOMIC CRISIS UPON THE ACCOMMODATION ACTIVITY IN BĂILE TUȘNAD RESORT Abstract   PGSDC_No_37_p_193.PDF
Adrian Nita, Istvan Dombay, Zsolt Magyari-Saska
 
Vol 37, No 1 (2014): Lucrarile Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir" ASPECTS REGARDING THE CAPITALISATION OF THE TOURIST POTENTIAL OF APUSENI NATURAL PARK Abstract   PGSDC_No_37_p_089.PDF
Mariana Andreea Chindris
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 30, 2010 Aspects regarding the forest stock in Iaşi district with special reference on Răducăneni, Dobrovăţ and Pădureni silvic wards Details   PGSDC_No_30_p_031.pdf
Angela Lupaşcu
 
Vol 37, No 1 (2014): Lucrarile Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir" ASSESSING THE DEGREE OF ANTROPOGENIC PRESSURE ON LANDSCAPES. STUDY CASE - NORTHERN CODRII PLATEAU Abstract   PGSDC_No_37_p_081.PDF
Viorica Angheluta
 
Vol 45, No 2 (2017): Lucrarile Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir" ASSESSMENT OF THE GEOMORPHOLOGICAL PROCESSES IN THE LOWER BIC PLANE, REPUBLIC OF MOLDOVA Abstract   PDF
Angela Cantir, Tatiana Bunduc
 
Vol 35, No 1 (2013): Lucrarile Seminarului Geografic Dimitrie Cantemir ASSESSMENT OF THE IMPACT AND TYPE OF DROUGHT RECORDED IN 2012 IN THE LOWER BASIN OF THE RIVER JIJIA Abstract   PGSDC_No_35_p_5
Dana Irina Tutunaru, Claudiu Ionut Pricop, Ioan Craciun, Tudor Viorel Blidaru, Eugen Craciun, Maria Cristina Timofte
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 7, 1987 Asupra fenomenului de „discontinuitate” temporală în tranzitul de aluviuni Details   PGSDC_No_7_p_289.pdf
Maria Rădoane
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 4, 1984 Asupra prezenţei lui Megaloceros Giganteus (Blumb.) în Colinele Covurlui Details   PGSDC_No_4_p_013.pdf
Natalia Trelea, Victor Sficlea
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 4, 1984 Asupra raportului de determinare dintre elementele morfometrice ale bazinelor hidrografice de ordinul III (bazinul râului Putna, Vrancea) Details   PGSDC_No_4_p_109.pdf
Maria Rădoane, Ioniţă Ichim
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 10, 1992 Asupra relaţiei dintre densitatea fragmentării reliefului şi înclinarea terenului Details   PGSDC_No_10_p_015.pdf
Irina Ungureanu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 23-24, 2003 Asupra semnificaţiei geografice duble (afirmativ-negativ) a unor toponime Details   PGSDC_No_23-24_p_338.pdf
Ioan Iosep
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 21-22, 2002 Asupra teraselor râului Şomuzul Mare avale de Fălticeni Details   PGSDC_No_21-22_p_003.pdf
Simion Rodion, Costică Brânduş, Marius
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 6, 1986 Asupra unor concepte geomorfologice ca bază de abordare a prognozei reliefului in programele de amenajare Details   PGSDC_No_6_p_087.pdf
Ioniţă Ichim
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 3, 1983 Asupra unor particularităţi geografice ale toponimiei aşezărilor rurale din R.S.România Details   PGSDC_No_3_p_235.pdf
Alexandru Ungureanu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 8, 1988 Asupra unor probleme ale specializării agriculturii din Subcarpaţii Moldovei Details   PGSDC_No_8_p_253.pdf
Alexandru Ungureanu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 2, 1982 Bazinele hidrografice torenţiale surse de aluviuni în colmatarea lacurilor de acumulare Details   PGSDC_No_2_p_067.pdf
Nicolae Rădoane
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 23-24, 2003 Bazinul hidrografic Moldoviţa – caracterizare morfometrică şi morfografică a reţelei hidrografice Details   PGSDC_No_23-24_p_007.pdf
Gheorghe Romanescu
 
Vol 40, No 1 (2015): Lucrarile Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir" BEYOND CLUSTERS, THE RISE OF TERRITORIAL VALUATION POLICIES? Abstract   PPDCGS NO 40 P 065
Ariane Huguenin, Hugues Jeannerat, Olivier Crevoisier
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 17-18, 1998 Bilanţul scurgerii apei pe râul Siret între confluenţele cu Suceava şi Bistriţa Details   PGSDC_No_17-18_p_033.pdf
Ioan Stănescu, Petru Olariu, Gheorghe
 
Vol 44, No 1 (2017): Les Actes du Colloque Dimitrie Cantemir (francais) BIORAFFINERIES RURALES : LA QUESTION DE L’ANCRAGE TERRITORIAL Abstract   PDF
Miravo Rakotovao, Julie Gobert, Sabrina Brullot
 
Vol 39, No 1 (2015): Lucrarile Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir" BLACK SEA AREA MEMBERS TRANSITION IN THE POST-SOVIET PERIOD - BETWEEN GEOGRAPHY AND POLITICS Abstract   PDCGS NO 39 P 087
Andrei Mihnea Vincențiu Popescu
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 34, 2012 BRAND IMAGE OF BRAŞOV CITY Details   PGSDC_No_34_p_145.pdf
Teodora Mădălina Paftală
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 10, 1992 Cadrul geografic al Ipoteştilor eminescieni la mijlocul secolului trecut Details   PGSDC_No_10_p_289.pdf
Victor Andrei
 
Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 2, 1982 Căile de comunicaţie şi transporturile din Podişul Moldovei Details   PGSDC_No_2_p_201.pdf
Vasile Nimigeanu
 
1 - 100 of 886 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>